Inscripció d'equips i accés al nou programa d'Escoles de Bàsquet

Passos a seguir per la inscripció d'equips:

 • Donar d'alta l'equip i les seves llicències a través de l'aplicatiu de llicències
 • Una vegada l'equip sigui validat correctament el club rebrà al se correu electrònic oficial la confirmació de la inscripció de l'equip.
 • A l'àrea privada de club, a l'apartat d'Escoles de Bàsquet, trobareu els entrenadors/es donats d'alta als quals haureu d'assignar un correu electrònic. En aquest correu rebran les claus d'accés al programa. i ja podreu fer ús de tots els recursos didàctics.

Procedim a explicar-vos amb detall el primer punt:

Com inscriure un equip amb l'Aplicació de Llicències:

A través de l’aplicatiu de llicències les Escoles quedaran inscrites una vegada introduïts els equips correctament. És important posar les dades dels responsables directes de l’Escola per tal de rebre totes les comunicacions relatives al programa d’Escoles de Bàsquet.

Es recomana que el Responsable Tècnic de l’Escola disposi del Títol d’Entrenador/a de Categoria Sènior (Segon Nivell).


Com inscriure els equips?

1. A la pestanya “Equips” prémer “Nou Equip”.


pestanya “Equips” prémer “Nou Equip”.

2. Seleccionar modalitat “Escoles de Bàsquet” i la categoria corresponent del desplegable tenint en compte que:

 •     Els jugadors/es inclosos a les categories (ESCOLA) no podran alinear-se amb equips de competició oficial.
 •     Els jugadors/es inclosos a les categories (COMPETICIÓ) si podran alinear-se en competició oficial amb els equips de categoria superior del seu club.


2. Seleccionar modalitat “Escoles de Bàsquet” i la categoria corresponent del desplegable tenint en compte que:     Els jugadors/es inclosos a les categories (ESCOLA) no podran alinear-se amb equips de competició oficial.     Els jugadors/es inclosos a les categories (COMPETICIÓ) si podran alinear-se en competició oficial amb els equips de categoria superior del seu club.3. Introduir la resta de dades de l'equip i prémer “Desar”. L’equip quedarà en estat 'Preinscrit' i posteriorment l’FCBQ el passarà a 'Inscrit'.

Com inscriure els jugadors/es d'un equip

El sistema d’inscripció dels jugadors/es d'Escola a l’aplicació de llicències és el mateix que el dels jugadors/es d'equips en Competició i la documentació necessària és:

 •     “Sol·licitud de llicència” adjuntada a l’aplicació.
 •     Fotografia adjuntada a l’aplicació.
 •     DNI, Passaport o Catsalut adjuntat a l’aplicació, si el jugador/a no ha tingut mai llicència en competició de l’FCBQ.
 •     Targeta de Residència o empadronament, si el jugador/a té nacionalitat diferent a la de qualsevol país membre de la Unió Europea.


Tots els equips han de tenir un mínim de 5 jugadors/es i poden tenir un màxim de 15.

Només es poden inscriure jugadors/es que no participin en cap altra competició de l’FCBQ.

Assegurança esportiva

La companyia d’assegurances FIATC, realitzarà la cobertura de l’assegurança esportiva obligatòria d’acord amb el Reial Decret 849/1933 de 4 de juny amb les següents pòlisses i preus per a cada col·lectiu:

 • Jugadors/es inscrits a les categories (ESCOLES): Pòlissa 048961051 (ALLIANZ UNIFEDESPORT) Cost 9,82€.
 • Jugadors/es inscrits a les categories (COMPETICIÓ): Pòlissa 048961051 (ALLIANZ UNIFEDESPORT) Cost 33,50€

Recomanació

Donat que la valoració de l’aptitud  mèdicoesportiva és un element de seguretat indispensable per tal de realitzar l’exercici físic de forma saludable i segura, recomanem a tots els practicants inscrits a les categories (ESCOLA) la realització d’un revisió mèdica d’aptitud.

La revisió mèdica no és únicament una formalitat, sinó que és, també, una necessitat i un benefici pels esportistes, doncs ajuda a practicar l’esport amb la màxima seguretat possible.

En aquest sentit ACONSELLEM seguir les recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals Mèdicoesportives de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial pel que fa referència als models d’aptitud.