Escobol Barcelona

Tewporada 23-24

1a fase

- 1a jornada: 11-12 de novembre de 2023

- Inscripcions: fins el 16 d'octubre de 2023

- Edats: nascuts i nascudes al 2016 i posteriors

Inscripcions dels equips:

Per realitzar la inscripció d'un equip s'ha de fer a través de l'aplicatiu de llicències habitual a:

- Modalitat: Bàsquet

- Categoria: Escobol

Per a poder participar-hi heu de tenir un mínim de 5 llicències i no és obligatori la llicència de l'entrenador/a o en el seu cas es pot donar d'alta un entrenador/a sense titulació, tot i que és molt recomanable disposar de llicència i titulació.


Més informació aquí 

Last modified: Thursday, 15 June 2023, 5:14 PM